Program Life

LIFE je eden od “zgodovinskih” programov Evropske komisije, ki deluje od leta 1992 in je glavni finančni instrument EU, namenjen okoljskim in podnebnim ukrepom. V okviru programa LIFE je bilo sofinanciranih že več kot 5.500 projektov po vsej EU, pri čemer je bilo zbranih več kot 12 milijard EUR naložb in prispevanih več kot 5 milijard EUR sofinanciranja Evropske komisije. V Italiji je bil program zelo uspešen, saj je financiral 979 projektov, ki so prinesli skupno 1,7 milijarde EUR naložb, od katerih je Evropska komisija dodelila 871,5 milijona EUR kot sofinanciranje.

Program LIFE ima ključno vlogo pri podpiranju razvoja, izvajanja in posodabljanja okoljskih politik in zakonodaje Unije, vključno z naravo in biotsko raznovrstnostjo ter zakonodajo o podnebnih ukrepih. LIFE financira projekte različnih velikosti, katerih cilj je pokazati tehnično in ekonomsko izvedljivost učinkovitih rešitev (tehnik, metod in pristopov) za različne kompleksne okoljske probleme in probleme podnebnih sprememb ter zagotoviti ohranjanje in varstvo narave in biotske raznovrstnosti. Program LIFE v celoti prispeva k ciljem in nalogam evropskega zelenega dogovora. 

Finančna sredstva programa LIFE za obdobje 2021–2027 znašajo 5.432 milijona EUR in so razdeljena med štiri podprograme: “Narava in biotska raznovrstnost”, “Krožno gospodarstvo in kakovost življenja”, “Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje” ter “Prehod na čisto energijo”.

Kontakt: WWFITALIA – info@urcaproemys.it