Na evropski ravni je uvoz okrasnih gizdavk Trachemys scripta, vključno s hibridi, prepovedan. Evropska unija je za učinkovitejše reševanje problematike invazivnih tujerodnih vrst (IAS) izdala Uredbo št. 1143/2014, ki določa pravila za preprečevanje, zmanjševanje in blaženje negativnih učinkov na biotsko raznovrstnost zaradi namernega ali nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst v Uniji ter za zmanjševanje in blaženje morebitnih vplivov teh vrst na zdravje ljudi ali gospodarstvo. IUCN je okrasno gizdavko uvrstila na seznam 100 invazivnih tujerodnih vrst z največjim vplivom na habitate in avtohtone vrste, zato je bila okrasna gizdavka uvrščena na seznam invazivnih tujerodnih vrst.
V Italiji se vseh invazivnih tujerodnih vrst, vključno z okrasno gizdavko, ne sme več vnašati ali prevažati po nacionalnem ozemlju, zadrževati, gojiti, prodajati ali dajati na trg, uporabljati ali dajati brezplačno ali zamenjati, dajati v stanje, ki omogoča razmnoževanje, spuščati v okolje. Zakonodajni dekret 230/2017 v 26. členu uvaja obveznost prijave posedovanja osebkov invazivnih eksotičnih vrst, vključenih na evropski ali nacionalni seznam.
Ministrski odlok o okolju z dne 18. aprila 1996 uvršča želvo Chelydra serpentina, znano tudi pod imenom kanadska hlastavka, med nevarne živali, katerih gojenje in prodaja sta prepovedana, ker veljajo za nevarne za javno zdravje in varnost; kadar so zunaj vode, postanejo zelo agresivne.
Lastniki, ki so že imeli rumenovratke in rdečevratke (T. scripta scripta in T. scripta elegans) pred uvrstitvijo vrste na seznam (14. 2. 2018), jih lahko imajo še naprej kot hišne živali, pri čemer jih morajo hraniti tako, da ne morejo pobegniti ali biti izpuščene v naravo, in morajo preprečiti njihovo razmnoževanje.
V vsakem primeru morajo imetništvo živali prijaviti na način, določen na spletni strani
www.mase.gov.it/pagina/specie-esotiche-invasive.
Do istega datuma lahko osebke, ki jih imajo, zaupajo pooblaščenim javnim ali zasebnim ustanovam, ki jih določijo dežele in avtonomni pokrajini Trento in Bolzano.
Navodila paso passo: scarica il file pdf
RegioneNomeGestioneInformazioni
Emilia RomagnaCentro a Neviano degli ArduiniENPA ParmaENPA sezione provinciale di Parma telefono 0521 1716793 (orari giovedì 17-19 e sabato 10-13) e Associazione Rescue Dogs di Noceto telefono 388 6443131 e rescue.dogs@libero.it
Emilia RomagnaCentro a Mirandola di Riccò FedericoAzienda agricola di Riccò FedericoRiccò Federico: info@aziendaagricolaricco.it, telefono 334 9959604 (orari 9 - 12 e 15 - 19 dal lunedì al sabato)
https://www.aziendaagricolaricco.it
Emilia RomagnaCentro di Recupero Tartarughe Acquatiche Alloctone Pianura CesenateTarta Club ItaliaMirko Giorgioni (vice-presidente Tarta Club Italia)
centrorecupero@tartaclubitalia.it / info@tartaclubitalia.it
sito: www.tartaclubitalia.it
FVGCentro Regionale detenzione anmali esoticiRegione FVGdal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.00
Baradel Damiano ai n. 348 4056523 o 338 4786312 o 0481 711574
https://www.regione.fvg.it
LazioLabTer del Parco Riviera di UlisseParco Riviera di UlisseAd oggi esaurito, in attesa di nuovi spazi
LiguriaCentro BormidaRegione LiguriaAttivazione prevista 2023
MarcheParco del ConeroParco del ConeroParco Naturale del Conero
info@parcodelconero.eu
071/9331161
PiemonteCentro Recupero Animali Selvatici di BernezzoPrivatoTel/Fax: 0171-82305 Cell: 328-5325296
E-mail: info@centrorecuperoselvatici.it
https://www.centrorecuperoselvatici.it
PugliaCentro autorizzato CalimeraRegione Puglia/Città di Calimeraogni giorno dalle 9.30 alle 12.30
324 8898814
info@msns.it
https://www.msns.it/centro-recupero-fauna-selvatica
ToscanaCRAS WWF “L’ASSIOLO”WWF0585/241768 Cell. 360/234789
parcodidattico@virgilio.it; massacarrara@wwf.it centrodidatticoronchi@hotmail.it
Sul web: http://centrodidatticowwfronchi.wordpress.com
UmbriaCentro Ittiogenico del Trasimeno di S.ArcangeloProvincia di Perugia366 8309346 orario: 08:30 – 13:00 - da lunedì a venerdì
https://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/centri-ittiogenici
VenetoComune di BovoloneComuneAttivazione prevista nel 2023
VenetoParco del PoParco Regionale Delta del Po
(povzeto po načrtu za nadzor in upravljanje tujerodnih vrst sladkovodnih želv, ki ga je uredil Vincenzo Ferri v okviru projekta LIFE Manage)

Trachemys scripta scriptaTrachemys scripta scripta
La Testuggine palustre americana dalle guance gialle, Trachemys scripta scripta, (femmina adulta a sinistra, femmina di 3 anni di età a destra)

Trachemys scripta elegansTrachemys scripta elegans
Rumenovratka Trachemys scripta scripta (odrasla samica na levi, triletna samica na desni)

Trachemys scripta trostiiTrachemys scripta trostii
Rdečevratka, Trachemys scripta elegans, (odrasla samica na levi, osemletna samica na desni).

Trachemys scripta elegansTrachemys scripta trostiiTrachemys scripta scripta
Kako prepoznati tri podvrste: z leve, plastron Trachemys s. elegans, T.s. troostii in Trachemys s. scripta.
(povzeto po spletni strani lifeasap.eu)
Zasebno gojenje posameznih osebkov sladkovodnih želv zahteva stalno in dolgotrajno skrb, saj so te živali lahko zelo dolgožive (živijo lahko več kot 35 let) in zahtevajo stalno oskrbo ter upoštevanje natančnih higienskih pravil.
Živali je treba namestiti v posebne rezervoarje, primerne njihovi velikosti. Plastične posode, ki se običajno prodajajo skupaj z želvo (večinoma se prodajajo zelo mlade, tako imenovane baby size), so premajhne in neprimerne. Po kratkem času postanejo premajhne in ne zagotavljajo ustreznih higienskih pogojev. Idealno okolje za rejo želv doma je akva-terarij velikosti, ki je sorazmerna z velikostjo karapaksa: npr. 6-kratnik dolžine in 4-kratnik širine karapaksa posameznega osebka, z globokim vodnim prostorom, kjer lahko žival plava, in prostorom za gretje, kjer lahko zadovoljuje svoje kopenske in termoregulacijske potrebe. Primeri majhnih želv, ki so poginile zaradi izčrpanosti in utopitve, ker so bile zaradi namestitve v akvarij brez kopnega območja prisiljene v neskončno plavanje, niso redki.
Če imate dve ali več živali, je potrebno zagotoviti sorazmerno večje prostore.
Da bi živalim zagotovili boljše pogoje za življenje, je priporočljivo akvarij opremiti z vodnim filtrom, ki ga je treba redno čistiti in menjati. Pri želvah je pomembno uravnavanje temperature vode in izvirajočega dela. Ugotoviti morate idealno temperaturo za vrsto, ki jo imate, in zagotoviti, da temperaturna razlika med obema območjema ne presega 2–3 °C. V vodi lahko za vzdrževanje konstantne temperature uporabite regulator temperature, ki mora biti ločen in nikoli ne sme priti v neposreden stik z živalmi, medtem ko lahko za kopenski del uporabite grelne svetilke. Pri živalih, ki se zadržujejo v zaprtih prostorih, je treba na območju, kjer se zadržuje, uporabljati žarnice UVA in UVB, ki so bistvene za vzdrževanje pravilnih cirkadianih ritmov in za sintezo vitamina B.
Rezervoar, v katerem so eksotične želve, je treba stalno čistiti in vzdrževati, zlasti pa redno delno ali popolno menjavati vodo (vsaj enkrat na teden), pri čemer je treba paziti, da je temperatura vode vedno takšna, da se ne razlikuje od tiste, ki jo menjamo, in da ima v vsakem primeru kemične in fizikalne lastnosti, primerne za vzrejo te vrste. Poskrbeti je treba, da se iz akvarija odstrani vsa neužita hrana.
Posamezne živali je mogoče vse leto gojiti tudi na prostem, razen na območjih s posebej hladnim podnebjem. Če imate na vrtu zasebni ribnik, ga lahko uporabite za vzrejo želv, vendar mora biti ribnik ustrezno ograjen z mrežo vsaj 50 cm pod tlemi, vsaj 60 cm nad tlemi in z zgornjih 20 cm zavihano navznoter, da se prepreči nevarnost pobega.