Eksotične želve

V naravnih in polnaravnih okoljih Italije je trenutno prisotnih več vrst tujerodnih želv. S plenjenjem različnih živalskih vrst, kot so vodne žuželke, raki, ribe in dvoživke, negativno vplivajo na vodne združbe, prehranjujejo pa se tudi z vodnim rastlinjem. Predstavljajo tudi tveganje za zdravje ljudi.

Invazivne tujerodne močvirske želve, pomembne za Unijo: 

Prepovedano je njihovo razmnoževanje, prevoz, nakup, prodaja in zamenjava, izpust v naravo in vzreja.

Okrasna gizdavka Trachemys scripta

Okrasna gizdavka Trachemys scripta ssp je invazivna tujerodna vrsta in je bila dolgo najbolj priljubljena sladkovodna želva v trgovini z živalmi – med letoma 1989 in 1997 je bilo iz ZDA izvoženih več kot 52 milijonov osebkov. Hkrati je to plazilec, ki ga ljudje največkrat izpustijo v naravo, kjer je tujerodna vrsta. Vrsta ima v primerjavi z domorodnimi vrstami ugodne konkurenčne lastnosti, saj je večja in agresivnejša, prej doseže spolno zrelost, hitreje raste in se razvija, je plodnejša ter ima več jajc. Sveže izvaljeni mladiči tujerodnih želv tekmujejo z domorodnimi za hrano, gnezdišča in termoregulacijo, pri čemer se sklednice pogosto zadržujejo na manj ugodnih lokacijah ali so prisiljene, da zmanjšajo izpostavljenost svetlobi in soncu. Nadaljnje izpuščanje okrasnih gizdavk in drugih tujerodnih želv, s katerimi se še vedno prosto trguje, v naravne ekosisteme, v katerih živi močvirska sklednica, povečuje tveganje prenosa parazitov na avtohtone vrste.

Obstaja več podvrst okrasne gizdavke, med njimi sta tudi:

Rumenovratka Trachemys scripta scripta, ki jo prepoznamo po tem, da ima za očmi na obeh straneh glave vidno rumeno polmesečasto liso.

Rdečevratka Trachemys scripta elegans, ki jo prepoznamo po podolgovatih rdečih pegah za očmi na obeh straneh glave. 

Med obema podvrstama obstaja tudi hibridna oblika, ki je bila prej uvrščena med T. s. troostii (Holbrook, 1836), in jo običajno imenujemo oranžna želva, vendar je bila veljavnost te podvrste nedavno ovržena z genetsko analizo (Parham et al. 2020).

To so do sedaj najdene vrste:

– Apalone spinifera
– Apalone ferox
– Chelydra serpentina (poznana kot hlastavka; njena posedovanje in prodaja sta v Italiji prepovedana, saj velja za nevarno za javno zdravje in varnost; ko je zunaj vode, postane zelo agresivna)
– Chelus fimbriatus
– Chelodina longicollis
– Clemmys guttata
– Chrysemys picta picta
– Graptemys geographica
– Graptemys ouachitensis
– Graptemys pseudogrographica pseudogrographica
– Graptemys Chrysemys picta bellii
– Mauremys sinensis
– Mauremys reversii
– Pelomedusa subrufa
– Pseudemys concinna
– Pseudemys c. floridana
– Pseudemys nelsonii
– Pseudemys peninsularis
– Pseudogrographica kohni
– Pelodiscus sinensis
– Sternotherus carinatus
– Sternotherus odoratus
– Testudo graeco