Ukrepi

V sklopu projekta LIFE URCA PROEMYS izvajamo različne ukrepe, ki so med seboj povezani in se dopolnjujejo. Ti ukrepi so razvrščeni v “delovne sklope” in jih izvajajo vsi partnerji, ki pa imajo različne pristojnosti in vloge.

Amazon is born
Amazon is born
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Erat enim res aperta. Ne discipulum abducam, times. Primum quid tu dicis breve? An haec ab eo non dicuntur?

Cilj:

Priprava celostnega načrta upravljanja za ohranitev močvirske sklednice
, katerega cilj je opredeliti načela in ukrepe, ki jih je potrebno izvajati za zaščito vrste, ter njegovo sprejetje s strani pristojnih organov.

Načrt bo vključeval protokole za upravljanje posebnih vidikov, povezanih predvsem s krepitvijo populacij močvirske sklednice, obnovo habitatov in izkoreninjenjem okrasne gizdavke (rdečevratke in rumenovratke), ob upoštevanju “nacionalnega načrta za upravljanje okrasne gizdavke (Trachemys scripta)“, ki sta ga leta 2020 pripravila italijansko ministrstvo za okolje in ISPRA. Poleg tega bo opredelil veterinarske protokole za zagotovitev ustreznega upravljanja vrste v skladu s smernicami IUCN in protokoli, ki sta jih izdala ISPRA in MITE (2007).

17. November 2022

Na Univerzi v Firencah je potekala pomembna delavnica, ki se je je udeležilo 75 strokovnjakov in je prispevala k pripravi celostnega načrta za upravljanje močvirske sklednice.

Cilj:

Izboljšati stanje naravnih habitatov močvirske sklednice.

Pričakovani rezultati: obnova in izboljšanje mokrišč, gnezdišč in prezimovališč močvirske sklednice na skupno 9 ha s posrednimi pozitivnimi učinki na približno 50 ha na skupno 30 območjih (28 italijanskih in 2 slovenskih).

Amazon is born
Amazon is born
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Erat enim res aperta. Ne discipulum abducam, times. Primum quid tu dicis breve? An haec ab eo non dicuntur?

Cilj: Okrepitev populacij močvirske sklednice

Pričakovani rezultati: nadgradnja 7 centrov za vzrejo in gojenje močvirskih sklednic; genetska analiza populacij; izpustitev 1150 osebkov na vsaj 13 lokacijah; izdelava protokolov za analizo tveganja bolezni, za zagotavljanje dobrega počutja živali in varovanje javnega zdravja.

Vzrejni centri so naslednji: Centro La Francesa Carpi (MO), Centro Rettili e Anfibi della Bora (San Giovanni in Persiceto BO), Centro Emys di Albenga v kraju Leca di Albenga (SV), Centro Emys di Serranella (Casoli, CH), Centro di Recupero degli Animali Selvatici e delle Tartarughe marine di Policoro (Policoro PZ), Centro Emys Piemonte v kraju Castel Apertole (Livorno Ferraris, VC) in notranja ograda Genovskega akvarija.

Januarja 2023

Januarja 2023 je bil v vseh vzrejnih centrih opravljen prvi inšpekcijski pregled.

Cilj: Izkoreninjenje oz. zmanjšanje številčnost okrasne gizdavke 

Pričakovani rezultati: 

Vzpostavitev začasnih zatočišč za T. scripta na vseh 39 italijanskih območjih, kjer bo potekal izlov.

Popolno izkoreninjenje ali znatno zmanjšanje (≥ 80 %) številčnosti osebkov okrasne gizdavke na 39 italijanskih in 3 slovenskih območjih, kar ustreza približno 2.716 osebkom. Poseg tega ustreza 20-odstotnemu zmanjšanju smrtnosti v populacijah močvirskih sklednic.

Amazon is born
Amazon is born
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Erat enim res aperta. Ne discipulum abducam, times. Primum quid tu dicis breve? An haec ab eo non dicuntur?

Začetek: januar 2024  Konec: september 2027

Cilj: Spremljanje učinkovitosti intervencij

Pričakovani rezultati: skladnost in izboljšanje ukrepov za večjo učinkovitost in doseganje širokega učinka

Cilji:

 1. seznaniti deležnike, odločevalce in javnost s projektom, njegovimi cilji in rezultati;
 2. povečati ozaveščenost o negotovem stanju ohranjanja močvirskih sklednic;
 3. spodbditi trajnostno upravljanje za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst; 
 4. spodbuditi ter podpreti trajnost in ponovljivost projekta v prihodnosti.

Pričakovani rezultati:

 1. organizacija zaključnega mednarodnega kongresa z nacionalnimi in mednarodnimi udeleženci ter deležniki; 
 2. razdelitev 250.000 informativnih letakov;
 3. organizacija dogodkov in izdelava 60 oglasnih panojev; 
 4. priprava 1000 učnih kompletov za šole;
 5. tečaj v One Planet School, platformi za vseživljenjsko učenje za usposabljanje učiteljev in multiplikatorjev;
 6. priprava 1 videoposnetka, komunikacijska in ozaveščevalna kampanja, s katero bomo dosegli 1.500.000 ljudi;  
 7. 25 člankov v nacionalnih medijih in 70 člankov na spletu;
 8. vzpostavitev “EMYSDAY” z dvema participativnima znanstvenima dogodkoma, ki bosta vključevala javnost; 
 9. sodelovanje na Festivalu znanosti; sodelovanje na nacionalnih in evropskih kongresih.
November 2022

Objavljeno je bilo prvo sporočilo za javnost, v katerem je bil predstavljen projekt LIFE URCA PROEMYS.

30 April 2022

Spletna stran projekta je na voljo na spletu www.urcaproemys.eu